Конституційно-правова реформа та її вплив на подальший розвиток правової системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Стаття присвячена проблемам конституційної реформи в Україні в 1996-2020 рр. Це був час трансформації з президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки в Україні і спроб відмінити цю реформу. Наголошується, що конституційний процес формування змішаної республіки в Україні вимагає продовження та залучення провідного європейського досвіду. Статья посвящена проблемам конституционной реформы в Украине в 1996-2020 гг. Это было время трансформации из президентско-парламентской к парламентско-президентской республике в Украине и попыток отменить эту реформу. Отмечается, что конституционный процесс формирования смешанной республики в Украине требует продолжения и привлечения ведущего европейского опыта. The article is devoted to the problems of constitutional reform in Ukraine in 1996-2020. It was a time of transformation from a presidential-parliamentary to a parliamentary-presidential republic in Ukraine and attempts to repeal this reform. It is emphasized that the constitutional process of forming a mixed republic in Ukraine requires the continuation and involvement of leading European experience.
Опис
Ключові слова
конституція, змішана республіка, президент, парламент, Революція Гідності, конституційна реформа, конституция, смешанная республика, президент, парламент, Революция Достоинства, конституционная реформа, constitution, mixed republic, president, parliament, Revolution of Dignity, constitutional reform
Цитування
Олійник Ю. О. Конституційно-правова реформа та її вплив на подальший розвиток правової системи / Ю. О. Олійник, О. М. Олійник // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; за ред.. О. Г. Романовського. – Харків : НТУ "ХПІ", – 2020. – Вип. 51 (55). – С.57–61.