Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6657
Title: Конституційно-правова реформа та її вплив на подальший розвиток правової системи
Other Titles: Конституционно-правовая реформа и ее влияние на дальнейшее развитие правовой системы
Constitutional and legal reform and its impact on the further development of the legal system
Authors: Олійник, Ю. О.
Олійник, О. М.
Keywords: конституція
змішана республіка
президент
парламент
Революція Гідності
конституційна реформа
конституция
смешанная республика
президент
парламент
Революция Достоинства
конституционная реформа
constitution
mixed republic
president
parliament
Revolution of Dignity
constitutional reform
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Олійник Ю. О. Конституційно-правова реформа та її вплив на подальший розвиток правової системи / Ю. О. Олійник, О. М. Олійник // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; за ред.. О. Г. Романовського. – Харків : НТУ "ХПІ", – 2020. – Вип. 51 (55). – С.57–61.
Abstract: Стаття присвячена проблемам конституційної реформи в Україні в 1996-2020 рр. Це був час трансформації з президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки в Україні і спроб відмінити цю реформу. Наголошується, що конституційний процес формування змішаної республіки в Україні вимагає продовження та залучення провідного європейського досвіду. Статья посвящена проблемам конституционной реформы в Украине в 1996-2020 гг. Это было время трансформации из президентско-парламентской к парламентско-президентской республике в Украине и попыток отменить эту реформу. Отмечается, что конституционный процесс формирования смешанной республики в Украине требует продолжения и привлечения ведущего европейского опыта. The article is devoted to the problems of constitutional reform in Ukraine in 1996-2020. It was a time of transformation from a presidential-parliamentary to a parliamentary-presidential republic in Ukraine and attempts to repeal this reform. It is emphasized that the constitutional process of forming a mixed republic in Ukraine requires the continuation and involvement of leading European experience.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6657
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.