Культивування Galleria mellonella L. в лабораторних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" НААН ; МОББ СПРС
Анотація
У роботі наведено результати досліджень культивування Galleria mellonella L. у лабораторних умовах для подальшого розведення з метою використання її як об’єкта для утилізації полімерних матеріалів. В работе приведены результаты исследований культивирования Galleria mellonella L. в лабораторных условиях для дальнейшего разведения с целью использования ее в качестве объекта для утилизации полимерных материалов. The paper presents the results of research on the cultivation of Galleria mellonella L. in the laboratory, for further dilution in order to use it as an object for the disposal of polymeric materials.
Опис
Ключові слова
воскова міль, штучне живильне середовище, життєздатність, техноценоз, технічна ентомологія, восковая моль, искусственная питательная среда, жизнеспособность, техноценоз, техническая энтомология, wax moth, artificial nutrient medium, viability, technocenosis, technical entomology
Цитування
Бачинська Я. О. Культивування Galleria mellonella L. в лабораторних умовах / Я. О.Бачинська,Т. Ю. Маркіна // Інформаційний бюлетень СПРС МОББ / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Одесса, 2021. – Вип. 58 : 50 років досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка": досягнення та перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 50-річчя ІТІ "Біотехніка" НААН України, Одеса, 4–8 жовт. 2021 р. – С. 112–114.