Методичні рекомендації з написання курсових робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта й 035 Філологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені методичні рекомендації з написання курсових робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта й 035 Філологія. Представлены методические рекомендации по написанию курсовых работ соискателями первого (бакалаврского) уровня высшего образования по специальностям 014 Среднее образование и 035 Филология. Methodical recommendations for writing term papers by applicants of the first (bachelor's) level of higher education in specialties 014 Secondary education and 035 Philology are presented.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, написання курсових робіт, середня освіта, філологія, методические рекомендации, написание курсовых работ, среднее образование, филология, guidelines, writing term papers, secondary education, philology
Цитування
Методичні рекомендації з написання курсових робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта й 035 Філологія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Тучина, Н. С. Алексєєва, М. О. Бєлова та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 36 с.