Інноваційні технології музично-естетичного розвитку дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Інноваційні технології музично-естетичного розвитку дитини». Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы соискателей высшего образования по дисциплине «Инновационные технологии музыкально-эстетического развития ребенка». Methodical recommendations for ensuring independent work of higher education students in the discipline «Innovative technologies of musical and aesthetic education of the child».
Опис
Ключові слова
інновації, музика, вихователь, дитина, розвиток, методичні рекомендації, инновации, музыка, воспитатель, ребенок, развитие, методические рекомендации, innovation, music, educator, child, development, guidelines
Цитування
Мкртічян О. А. Інноваційні технології музично-естетичного розвитку дитини : метод. рек. щодо забезпечення дистанційної роботи здобувачів вищ. освіти з дисципліни / О. А. Мкртічян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 20 с.