ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМОГО НАУКОВО–ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ З НАЦІОНАЛЬНО–ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриваються напрями діяльності громадської організації Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди, форми співпраці з факультетами Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Аналізується досвід діяльності установи за 13 років її існування, перспективи подальшого розвитку. Раскрываются направления деятельности общественной организации Отдельный научно-образовательный центр Украинского казачества имени Г. С. Сковороды, формы сотрудничества с факультетами Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Анализируется опыт деятельности учреждения за 13 лет его существования, перспективы дальнейшего развития. Reveals the direction of social organization of individual scientific and educational center of the Ukrainian Cossacks named G. S. Skovoroda, forms of cooperation with the faculties of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. The experience of the institution for 13 years of its existence, the prospects for further development.
Опис
Ключові слова
громадська організація, козацтво, національно-патріотичне виховання, молодь України, центр Українського козацтва, общественная организация, казачество, национально-патриотическое воспитание, молодёжь Украины, центр Украинского казачества, public organization, cossacks, national patriotic education, youth of Ukraine, Center of the Ukrainian Cossacks
Цитування
Чернікова І. В. Діяльність Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г. С. Сковороди з національно-патріотичного виховання молоді / І. В. Чернікова // Козацький рух на теренах України та патріотичне виховання молоді на його засадах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 420-річчю від дня народж. Б. Хмельницького, м. Харків, 10–11 груд. 2015 р. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 107–110. – 0,4 друк. арк.