Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТрубчанінов, М. А.-
dc.contributor.authorТрубчанинов, Н. А.-
dc.contributor.authorTrubchaninov, N. A.-
dc.date.accessioned2017-06-29T10:55:42Z-
dc.date.available2017-06-29T10:55:42Z-
dc.date.issued2016-05-26-
dc.identifier.citationТрубчанінов М. А. Матеріально-технічна база сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та особливості її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні / М. А. Трубчанінов // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), м. Харків, 26 трав. 2016 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Черевко О. І. (відп. ред.) та ін. – Харків : ХДУХТ, 2016. – C. 121–122.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/657-
dc.description.abstractТези доповіді висвітлюють тему матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття та особливостей її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні, містять дослідження проблематики становлення і розвитку української державності, формування світоглядних позицій сучасної молоді, філософських, мовних, культурних компетенцій на шляху розбудови сучасної української держави. Тезисы доклада освещают тему материально-технической базы сельского хозяйства Харьковской губернии во второй половине XIX - начале ХХ века и особенностей её эволюции в условиях нарастания государствоустройственных процессов в Украине, содержат исследования проблематики становления и развития украинской государственности, формирование мировоззренческих позиций современной молодёжи, философских, языковых, культурных компетенций на пути развития современного украинского государства.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)uk_UA.UTF-8
dc.subjectсільське господарствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеріально-технічна базаuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарківщинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдруга половина ХІХ століттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсельское хозяйствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectматериально-техническая базаuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарьковщинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвторая половина ХІХ векаuk_UA.UTF-8
dc.subjectagricultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaterial and technical baseuk_UA.UTF-8
dc.subjectKharkiv regionuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecond half of the nineteenth centuryuk_UA.UTF-8
dc.titleМАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЕВОЛЮЦІЇ В УМОВАХ НАРОСТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX – В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ЭВОЛЮЦИИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ ГОСУДАРСТВОУСТРОЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубчанінов М. А. Матеріально-технічна база .pdf409.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.