Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/657
Title: МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЕВОЛЮЦІЇ В УМОВАХ НАРОСТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Other Titles: МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX – В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ЭВОЛЮЦИИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ ГОСУДАРСТВОУСТРОЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ
Authors: Трубчанінов, М. А.
Трубчанинов, Н. А.
Trubchaninov, N. A.
Keywords: сільське господарство
матеріально-технічна база
Харківщина
друга половина ХІХ століття
сельское хозяйство
материально-техническая база
Харьковщина
вторая половина ХІХ века
agriculture
material and technical base
Kharkiv region
second half of the nineteenth century
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)
Citation: Трубчанінов М. А. Матеріально-технічна база сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та особливості її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні / М. А. Трубчанінов // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), м. Харків, 26 трав. 2016 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Черевко О. І. (відп. ред.) та ін. – Харків : ХДУХТ, 2016. – C. 121–122.
Abstract: Тези доповіді висвітлюють тему матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття та особливостей її еволюції в умовах наростання державотворчих процесів в Україні, містять дослідження проблематики становлення і розвитку української державності, формування світоглядних позицій сучасної молоді, філософських, мовних, культурних компетенцій на шляху розбудови сучасної української держави. Тезисы доклада освещают тему материально-технической базы сельского хозяйства Харьковской губернии во второй половине XIX - начале ХХ века и особенностей её эволюции в условиях нарастания государствоустройственных процессов в Украине, содержат исследования проблематики становления и развития украинской государственности, формирование мировоззренческих позиций современной молодёжи, философских, языковых, культурных компетенций на пути развития современного украинского государства.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/657
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трубчанінов М. А. Матеріально-технічна база .pdf409.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.