Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/652
Title: МУСТАФА БАРЗАНІ (1903–1979) У КУРДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО–ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ
Other Titles: МУСТАФА БАРЗАНИ (1903–1979) В КУРДСКОМ НАЦИОНАЛЬНО–ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
Authors: Ямпольська, Л. М.
Keywords: етнічний Курдистан
курдизм
партикулярний націоналізм
інтегральний націоналізм
«пешмерга»
этнический Курдистан
курдизм
партикулярный национализм
интегральный национализм
«пешмерга»
ethnic Kurdistan
kurdism
particularistic nationalism
integral nationalism
«peshmerga»
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Ямпольська Л. М. Мустафа Барзані (1903–1979) у курдському національно-визвольному русі / Л. М. Ямпольська // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. О. І. Артюх, І. А. Бикової, Л. М. Ямпольської. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 141–151.
Abstract: Стаття присвячена аналізу специфіки курдського національного руху 1930-х – 1970-х рр. в Іраку, визначенню основних аспектів діяльності Мустафи Барзані (1903-1979) – представника партикулярного курдського націоналізму. З’ясована його роль у розвитку курдизму на Близькому Сході, а також у процесах державотворення Іракського Курдистану. Зроблені висновки про те, що курдський національно-визвольний рух на ґрунті світських та антиісламістських позицій після Другої світової війни продовжив боротьбу за самовизначення: від партикулярного напряму до створення передумов загальнонаціональної консолідації. Статья посвящена анализу специфики курдского национального движения 1930-х – 1970-х гг. в Ираке, определению основных аспектов деятельности Мустафы Барзани (1903-1979) – представителя партикулярного курдского национализма. Выяснена его роль в развитии курдизма на Ближнем Востоке, а также в процессах государственного строительства Иракского Курдистана. Сделаны выводы о том, что курдское национально-освободительное движение на основе светских и антиисламистских позиций после Второй мировой войны продолжило борьбу за самоопределение: от партикулярного направления к созданию предпосылок общенациональной консолидации.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/652
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ямпольська Л. М. Мустафа Барзані .PDF533.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.