Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6497
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБоярська-Хоменко, А. В.-
dc.date.accessioned2021-11-30T08:03:10Z-
dc.date.available2021-11-30T08:03:10Z-
dc.date.issued2021-04-23-
dc.identifier.citationБоярська-Хоменко А. В. Адміністративний менеджмент у закладах вищої освіти: концептуальні засади / А. В. Боярська-Хоменко // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи їх подолання : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених, Харків, 23–24 квіт. 2021 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [відп. ред. О. І. Давидов]. – Харків, 2021. – С. 55–58.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6497-
dc.description.abstractУ статті мова йде про адміністративний менеджмент у ЗВО, який передбачає сукупність процесів формування і досягнення організаційних завдань за допомогою управлінських функцій (планування, організація, керівництво, координація, моніторинг і оцінка). Адміністративний менеджмент у ЗВО використовує доступні ресурси (людські, інтелектуальні, матеріальні та фінансові ресурси) і розподіляє їх відповідним чином для досягнення заздалегідь визначених освітніх завдань. В статье речь идет об административном менеджменте в ЗВО, который предполагает совокупность процессов формирования и достижения организационных задач посредством управленческих функций (планирование, организация, руководство, координация, мониторинг и оценка). Административный менеджмент в ЗВО использует доступные ресурсы (человеческие, интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы) и распределяет их соответствующим образом для достижения заранее определенных образовательных задач. The article deals with administrative management in HEIs, which implies a set of processes of formation and achievement of organizational objectives through managerial functions (planning, organization, management, coordination, monitoring and evaluation). Administrative management in EHE uses available resources (human, intellectual, material and financial resources) and distributes them appropriately to achieve predetermined educational tasks.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразінаuk_UA.UTF-8
dc.subjectадміністративний менеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачіuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадминистративный менеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискателиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectadministrative managementuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education establishmentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectapplicantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.titleАДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: CONCEPTUAL PRINCIPLESuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конфереція каразіна-55-58.pdf485.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.