ДОМАШНІЙ УЧИТЕЛЬ ТА ДОМАШНЯ ВЧИТЕЛЬКА : ЕКСКУРС У ПРОСТОРІ І ЧАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ)
Анотація
Висвітлено особливості особового складу домашніх учителів у XIX в Харківському та Одеському навчальних округах. З’ясовано особисті та професійні характеристики цієї групи педагогічних працівників. В статье освящаются особенности личного состава домашних учителей Харьковского и Одесского ученого округов, а также личные и профессиональные характеристики этой группы педагогических работников. The tutors’ personnel features are reflected of XIX century in Kharkiv and Odesa educational districts. The personal and professional descriptions of this group of pedagogical workers are found out.
Опис
Ключові слова
домашні учителі, домашні учительки, Харківський навчальний округ, Одеський навчальний округ, репетитори, домашние учителя, домашние учительницы, Харьковский учебный округ, Одесский учебный округ, репетиторы, home teachers, Kharkiv educational districts, Odesa educational districts, tutors
Цитування
Яковенко Г. Г. Домашній учитель та домашня вчителька : екскурс у просторі і часі / Г. Г. Яковенко // Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 15-річчя каф. українознавства, м. Львів, 16 берез. 2016 р. / МОЗ України ; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького ; наук. ред. проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. – Львів : ЛНМУ, 2016. – С. 252–254.