ДИНАМІКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ БІЙЦІВ ЗМІШАНИХ ЄДИНОБОРСТВ ПРОТЯГОМ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ МАКРОЦИКЛУ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНІКИ БОРОТЬБИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена оптимізації підготовки кваліфікованих бійців змішаних єдиноборств. Була розроблена тренувальна програма, розрахована на підготовчий період тренувального макроциклу, з застосуванням інтервального та інтервально-колового методів тренування, з широким арсеналом загальних, спеціальних і змагальних засобів тренування. Тренувальна програма була застосована в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих бійців ММА 18-19 років. Метою дослідження було визначення впливу експериментальної програми підготовки бійців змішаних єдиноборств на їх фізичну працездатність і спеціальну витривалість при виконанні техніки боротьби. Работа посвящена оптимизации подготовки квалифицированных бойцов смешанных единоборств. Была разработана тренировочная программа, рассчитана на подготовительный период тренировочного макроцикла, с применением интервального и интервально-кругового методов тренировки, с широким арсеналом общих, специальных и соревновательных средств тренировки. Тренировочная программа была применена в учебно-тренировочном процессе квалифицированных бойцов ММА 18-19 лет. Целью исследования было определение влияния экспериментальной программы подготовки бойцов смешанных единоборств на их физическую работоспособность и специальную выносливость при выполнении техники борьбы. The work is devoted to optimizing the training of qualified mixed martial arts fighters. A training program was developed, designed for the preparatory period of the training macrocycle, using interval and interval-circular training methods, with a wide arsenal general, special and competitive funds training. The training program was used in the training process qualified MMA fighters 18-19 years. The purpose of the study was to determine influence of the experimental program of preparation of fighters of mixed martial arts on their physical working capacity and special endurance at performance of equipment struggle.
Опис
Ключові слова
змішані єдиноборства (ММА), кваліфіковані бійці, тренувальна програма, динаміка, спеціальна витривалість, техніка боротьби, смешанные единоборства (ММА), квалифицированные бойцы, тренировочная программа, динамика, специальная выносливость, техника борьбы, mixed martial arts (MMA), qualified fighters, training program, dynamics, special endurance, wrestling technique
Цитування
Огарь Г. Динаміка спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих бійців змішаних єдиноборств протягом підготовчого періоду макроциклу при виконанні техніки боротьби / Г. Огарь, М. Ольховський // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 95–103.