Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/641
Title: РОЗВИТОК В УКРАЇНІ КОЛОДЯЗНОГО ПРОМИСЛУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТОЛІТТЯ
Other Titles: РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ КОЛОДЕЗНОГО ПРОМЫСЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
Authors: Маслов, М. П.
Keywords: колодязний промисел
Україна другої половини ХІХ століття
краєзнавство
вітчизняна історія
колодезный промысел
Украина второй половины XIX века
краеведение
отечественная история
well fishery
Ukraine of the second half of the XIX century
local history
national history
Issue Date: 26-Feb-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ПФ «Колегіум»
Citation: Маслов М. П. Розвиток в Україні колодязного промислу у другій половині ХIХ – першій третині XX століття / М. П. Маслов // Краєзнавство і учитель – 2016 : тези доп. міжнар. наук. конф., Україна, м. Харків, 26 лют. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2016. – С. 27–29.
Abstract: В статті розкривається тема розвитку в Україні колодязного промислу у другій половині ХIХ – першій третині XX століття, заторкнуті актуальні проблеми історичного та географічного краєзнавства, зокрема традиційні і новітні технології краєзнавчої роботи в навчальних закладах, історії та перспективи краєзнавчого музейництва, туризму тощо, а також регіональні дослідження з вітчизняної і всесвітньої історії. В статье раскрывается тема развития в Украине колодезного промысла во второй половине ХIХ - первой трети XX века, затронуты актуальные проблемы исторического и географического краеведения, в частности традиционные и новейшие технологии краеведческой работы в учебных заведениях, истории и перспективы краеведческого музееведения, туризма и т.д., а также региональные исследования по отечественной и всемирной истории.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/641
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.