ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті запропонована форма організації теоретичної підготовки здобувачами вищої освіти на заняттях з фізичного виховання. Представлені результати перевірки теоретичних знань студентів-філологів стосовно міжнародних студентських змагань. В статье предложена форма организации теоретической подготовки соискателями высшего образования на занятиях по физическому воспитанию. Представлены результаты проверки теоретических знаний студентов-филологов по международным студенческим соревнованиям. The article proposes a form of organization of theoretical training by applicants for higher education in physical education classes. The results of testing the theoretical knowledge of students of philology in relation to international student competitions are presented.
Опис
Ключові слова
естафета, теоретична підготовка, вища освіта, отримання інформації, фізичне виховання, эстафета, теоретическая подготовка, высшее образование, получение информации, физическое воспитание, relay, theoretical training, higher education, receiving information, physical education
Цитування
Несен О. Теоретична підготовка здобувачів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання / О. Несен // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. В. Кривенцова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 89–94.