Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/636
Title: ПІДРУЧНИКИ ГЕОГРАФІЇ В ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНИХ ПОШУКІВ ТА ІННОВАЦІЙ (17 – СЕРЕДИНА 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)
Other Titles: УЧЕБНИКИ ГЕОГРАФИИ В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА И ИННОВАЦИЙ (17 – СЕРЕДИНА 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА)
Authors: Стадник, О. Г.
Стадник, А. Г.
Stadnik, А. G.
Keywords: підручник
робоча книга
географія
засоби навчання
зміст
структура
учебник
рабочая книга
география
средства обучения
содержание
структура
textbook
workbook
geography
learning tools
contents
structure
Issue Date: 2016
Publisher: ПФ «Колегіум»
Citation: Стадник О. Г. Підручники географії в період педагогічних пошуків та інновацій (17 – середина 30-х років ХХ століття) // Новий колегіум. – Харків : Колегіум, 2016. – Вип. 1 (83). – С. 66–69.
Abstract: Стаття присвячена питанням створення підручників географії, які використовувались при викладанні в період педагогічних пошуків та новацій (17 - середина 30-х рр. XX ст.). З’ясовано що спочатку переважали традиційні підручники, але нові методи навчання призвели до того, що їх замінювали «робочими книгами» та іншими різновидами підручників. Виявлено, що основний зміст робочої книги мав на меті не сформувати систематичні знання, а активізувати пізнавальну діяльність учнів. В більшості традиційних підручників зберігались підходи щодо змісту, структури, комплексних описів, доступності викладу. Статья посвящена вопросам создания учебников географии, которые использовались при обучении в период педагогических поисков и новаций (17 - середина 30-х гг. XX в.). Выяснено, что первоначально преобладали традиционные учебники, но новые методы обучения привели к тому, что их заменяли «рабочими книгами» и другими разновидностями учебников. Выявлено, что основное содержание рабочей книги имело целью не сформировать систематические знания, а активизировать познавательную деятельность учащихся. В большинстве традиционных учебников сохранились подходы к содержанию, структуре, комплексным описаниям, доступности изложения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/636
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стадник О. Г. Підручники географії .pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.