ПІДРУЧНИКИ ГЕОГРАФІЇ В ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНИХ ПОШУКІВ ТА ІННОВАЦІЙ (17 – СЕРЕДИНА 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПФ «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена питанням створення підручників географії, які використовувались при викладанні в період педагогічних пошуків та новацій (17 - середина 30-х рр. XX ст.). З’ясовано що спочатку переважали традиційні підручники, але нові методи навчання призвели до того, що їх замінювали «робочими книгами» та іншими різновидами підручників. Виявлено, що основний зміст робочої книги мав на меті не сформувати систематичні знання, а активізувати пізнавальну діяльність учнів. В більшості традиційних підручників зберігались підходи щодо змісту, структури, комплексних описів, доступності викладу. Статья посвящена вопросам создания учебников географии, которые использовались при обучении в период педагогических поисков и новаций (17 - середина 30-х гг. XX в.). Выяснено, что первоначально преобладали традиционные учебники, но новые методы обучения привели к тому, что их заменяли «рабочими книгами» и другими разновидностями учебников. Выявлено, что основное содержание рабочей книги имело целью не сформировать систематические знания, а активизировать познавательную деятельность учащихся. В большинстве традиционных учебников сохранились подходы к содержанию, структуре, комплексным описаниям, доступности изложения.
Опис
Ключові слова
підручник, робоча книга, географія, засоби навчання, зміст, структура, учебник, рабочая книга, география, средства обучения, содержание, структура, textbook, workbook, geography, learning tools, contents, structure
Цитування
Стадник О. Г. Підручники географії в період педагогічних пошуків та інновацій (17 – середина 30-х років ХХ століття) // Новий колегіум. – Харків : Колегіум, 2016. – Вип. 1 (83). – С. 66–69.