Прогнозування ступеня схильності студентів до страхів, пов’язаних з навчально-професійною діяльністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано прогнозування ступеня схильності студентів до страхів, пов’язаних з навчально-професійною діяльністю. Ця проблема потребує подальшого детального теоретичного вивчення та експериментального дослідження. Особливо важливим є знаходження засобів прогнозування студентських страхів. Для прогнозування виникнення студентських страхів використовувався дискримінантний аналіз. В статье проанализированы прогнозирования степени склонности студентов к страхам, связанных с учебно-профессиональной деятельностью. Эта проблема требует дальнейшего детального теоретического изучения и экспериментального исследования. Особенно важно нахождение средств прогнозирования студенческих страхов. Для прогнозирования возникновения студенческих страхов использовался дискриминантный анализ. The article analyzes predicting the degree of students' propensity to fears associated with educational and professional activities. This problem requires further detailed theoretical study and experimental research. Finding means of predicting student fears is particularly important. Discriminant analysis was used to predict the occurrence of student fears.
Опис
Ключові слова
схильність до страхів, навчально-професійна діяльність, студенти, прогнозування, склонность к страхам, учебно-профессиональная деятельность, студенты, прогнозирования, tendency to fear, educational and professional activities, students, forecasting
Цитування
Кузнєцов М. А. Вікова динаміка у розвитку обдарованості / М. А. Кузнєцов, В. С. Шаповалова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 185–190.