Типологія ставлення до паління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті підведено підсумки вивчення типології ставлення до паління. Феномен ставлення до паління є соціально-психологічною категорією, що відображує соціокультурне середовище, в якому паління виконує низку символічних та сигнальних функцій. Установки щодо паління присутні у індивідуальної свідомості кожної особистості, тому що вони фактично є змістом суспільної свідомості. В статье подведены итоги изучения типологии отношения к курению. Феномен отношения к курению является социально-психологическим категорией, отражающей социокультурную среду, в которой курение выполняет ряд символических и сигнальных функций. Установки относительно курения присутствуют в индивидуальном сознании каждой личности, потому что они являются содержанием общественного сознания. The article summarizes the results of the study of the typology of attitudes towards smoking. The phenomenon of attitudes towards smoking is a socio-psychological category reflecting the socio-cultural environment in which smoking performs a number of symbolic and signalling functions. Smoking attitudes are present in the individual consciousness of each individual because they are the content of social consciousness.
Опис
Ключові слова
психологія, типологія ставлення, паління, установки, психология, типология отношения, курение, psychology, relationship typology, smoking, installations
Цитування
Крамченкова В. О. Типологія ставлення до паління / В. О. Крамченкова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 184–185.