Проблема оздоровлення дітей на Слобожанщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті було проаналізовано проблему оздоровлення дітей на Слобожанщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Одним із шляхів вирішення проблеми оздоровлення дітей на Слобожанщині в кінці ХІХ – початку ХХ ст. стало заснування прогресивною громадськістю ясел та ясел притулків. Зазначено, що особливістю цих закладів стало те, що діти отримували в них усе необхідне для їх правильного розвитку, збереження здоров’я та самого життя. В данной статье были проанализированы проблемы оздоровления детей на Слобожанщине в конце ХIХ – начале ХХ века. Одним из путей решения проблемы оздоровления детей на Слобожанщине в конце ХІХ – начале ХХ ст. стало основание прогрессивной общественностью яслей и яслей приютов. Отмечено, что особенностью этих заведений стало то, что дети получали в них все необходимое для их правильного развития, сохранения здоровья и самой жизни. This article analyzes the problems of improving the health of children in Slobozhanshchina in the late nineteenth and early twentieth centuries. One of the ways to solve the problem of improving the health of children in Slobozhanshchina in the late nineteenth and early twentieth centuries was the establishment of crèches and orphanages by the progressive public. It is noted that the peculiarity of these institutions was that children in them received everything they needed for their proper development, preservation of health and life itself.
Опис
Ключові слова
оздоровлення дітей, Слобожанщина, навколишнє середовище, ясла-притулки, оздоровление детей, окружающая среда, ясли-приюты, child recuperation, Slobozhanshchina, crèche shelters
Цитування
Туренко Н. М. Проблема оздоровлення дітей на Слобожанщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. М. Туренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 230–233.