Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу. В статье проанализированы особенности морально-духовного воспитания студенческой молодежи в условиях глобализационных вызовов времени. The article analyzes the features of the moral and spiritual education of student youth in the context of the globalization challenges of the time.
Опис
Ключові слова
морально-духовне виховання, студентська молодь, глобалізація, нравственно-духовное воспитание, студенческая молодежь, глобализация, moral and spiritual education, student youth, globalization
Цитування
Ткачов С. І. Особливості морально-духовного виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних викликів часу / С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 223–226.