Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6304
Title: Валеологічні основи духовного розвитку особистості
Other Titles: Валеологические основы духовного развития личности
Valeological foundations of the spiritual development of the individual
Authors: Бойчук, Ю. Д.
Науменко, Н. В.
Keywords: духовний розвиток особистості
духовне здоро'я
феномен здоров’я
виховання духовності
духовное развитие личности
духовное здоровье
феномен здоровья
воспитание духовности
spiritual development of personality
spiritual health
health phenomenon
education of spirituality
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Бойчук Ю. Д. Валеологічні основи духовного розвитку особистості / Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 101–106.
Abstract: У статті порушено тему валеологічних основ духовного розвитку особистості. В статье затронута тема валеологических основ духовного развития личности. The article touches upon the topic of valeological foundations of the spiritual development of a person.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6304
Appears in Collections:Наукові публікації Ю. Д. БойчукаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.