Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6297
Title: Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр.
Other Titles: Роль духовенства в организации воспитания и опеки детей на западноукраинских землях. 1900-1918 гг.
The role of the clergy in organizing the upbringing and guardianship of children in Western Ukraine. 1900-1918
Authors: Лупаренко, С. Є.
Keywords: організація виховання
духовенство
опіка дітей
навчання
организация воспитания
духовенство
опека детей
обучение
organization of education
clergy
custody of children
education
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Лупаренко С. Є. Роль духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. / С. Є. Лупаренко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 246–251.
Abstract: Основний зміст дослідження становить аналіз ролі духовенства в організації виховання й опіки дітей на західно-українських землях. 1900–1918 рр. Основное содержание исследования составляет анализ роли духовенства в организации воспитания и опеки детей на западноукраинских землях. 1900-1918 гг. The main content of the research is the analysis of the role of the clergy in organizing the upbringing and guardianship of children in Western Ukraine. 1900-1918
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6297
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.