Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/629
Title: НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Other Titles: НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УССР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Authors: Пісоцька, М. Е.
Писоцкая, М. Э.
Pisotskaya, M. E.
Keywords: індивідуалізація навчання
середня школа
нормативно-правова база
УРСР
друга половина ХХ століття
индивидуализация обучения
средняя школа
нормативно-правовая база
УССР
вторая половина ХХ века
individualization of teaching
secondary school
legal and regulatory framework
USSR
the second half of the 20th century
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, ТОВ “Роял Принт”
Citation: Пісоцька М. Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ століття / М. Е. Пісоцька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля ; [голов. ред. Б. І. Холод, голов. ред. сер. О. Б. Тернопольський]. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – № 1 (11). – С. 95–100. – 1,19 умов. друк. арк.
Abstract: У статті наведено підходи до визначення індивідуалізації навчання. Розкрита сутність нормативних документів, на основі яких здійснюється поступовий розвиток ідеї індивідуалізації навчання в середній школі УРСР у другій половині ХХ століття. Підкреслено, що у досліджуваний період індивідуалізація навчання учнів поступово стає пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти. В статье приведены подходы к определению индивидуализации обучения. Раскрыта сущность нормативних документов, на основе которых осуществляется постепенное развитие идеи индивидуализации обучения в средней школе УССР во второй половине ХХ века. Подчеркнуто, что в исследуемый период индивидуализация обучения учащихся постепенно становится приоритетным направленим государственной политики в области образования. The article presents approaches to the definition of individualization of learning. The essence of the normative documents on the basis of which the gradual development of the idea of an individualization of teaching in the secondary school the Ukranian SSR in the second half of the twentieth century. It was stressed that in the analyzed period, the individualization teaching of learners is becoming a priority of the state policy in the sphere of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/629
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.