Технологічні та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему технологічних та педагогічних вимог до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні. В статье затронута тема технологических и педагогических требований к функционированию системы смешанного обучения в сфере высшего образования в Украине. The article touches upon the topic of technological and pedagogical requirements for the functioning of the blended learning system in the field of higher education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
технологічні вимоги, педагогічні вимоги, змішане навчання, вища освіта, аспірантські роботи, технологические требования, педагогические требования, смешанное обучение, высшее образование, аспирантские работы, technological requirements, pedagogical requirements, blended learning, higher education, graduate work
Цитування
Бойчук Ю. Д. Технологічні та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні / Ю. Д. Бойчук, Я. О. Опанасенко // Новий колегіум : наук. інформ. журн. – 2021 (103). – №1. – С.71–76.