ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВБИВСТВО»У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Анотація
У статті окреслено основні теоретичні підходи науковців щодо визначення поняття вбивства. Проаналізовано ознаки даного явища (протиправність, умисна форма вини, заподіяння смерті іншій людині). На основі цього аналізу визначено поняття «вбивство». В статье обозначены основные теоретические подходы ученых к определению понятия убийства. Проанализированы признаки данного явления (противоправность, умышленная форма вины, причинение смерти другому человеку). На основе этого анализа определено понятие «убийство». The article outlines main theoretical approaches to the definition of scientists murder. We analyzed the characteristics of this phenomenon (illegality, intentional form of guilt, causing the death of another person). Based on this analysis the concept of "murder".
Опис
Ключові слова
вбивство, ознаки вбивства, протиправність, винність, умисна форма вини, заподіяння смерті іншій людині, убийство, признаки убийства, противоправность, виновность, умышленная форма вины, причинение смерти другому человеку, murder, murder signs, illegality, guilt, intentional form of guilt, causing the death of another person
Цитування
Павленко Т.А. Визначення поняття «вбивство» у доктрині кримінального права та на законодавчому рівні. / А. Т. Павленко // Порівняльно-аналітичне право [Електронне видання]. – 2015 . – № 1. – С. 263 – 266.