Стереотипи ставлення до людей з особливими потребами як ключова проблема впровадження інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано стереотипи ставлення до людей з особливими потребами як ключова проблема впровадження інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – це технологія з концепцією навчання і виховання дітей з особливими потребами у звичайному навчально-виховному закладі де створюються умови максимальної ефективності навчального процесу. Інклюзивна освіта підкреслює що всі діти можуть повноцінно навчатися, а відмінні особливості це прояв їх особистості. В статье проанализированы стереотипы отношения к людям с особыми потребностями как ключевая проблема внедрения инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это технология концепции обучения и воспитания детей с особыми потребностями в обычном учебно-воспитательном заведении где создаются условия максимальной эффективности учебного процесса. Инклюзивное образование подчеркивает, что все дети могут полноценно учиться, а отличные особенности это проявление их личности. The article analyses stereotypes in attitudes towards people with special needs as a key problem in implementing inclusive education. Inclusive education is a technology of the concept of education and upbringing of children with special needs in a regular educational institution where conditions are created to maximise the effectiveness of the educational process. Inclusive education emphasises that all children can learn fully and that their differences are a manifestation of their personality.
Опис
Ключові слова
ставлення до людей, особливі потреби, впровадження інклюзивної освіти, аспірантські роботи, отношение к людям, особые потребности, внедрение инклюзивного образования, аспирантские работы, attitude towards people, special needs, introducing inclusive education, postgraduate work
Цитування
Гончар Н. О. Стереотипи ставлення до людей з особливими потребами як ключова проблема впровадження інклюзивної освіти / Н. О. Гончар // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 137–138.