Вікові та психологічні особливості студентів білінгвів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті порушено тему вікових та психологічних особливостей студентів білінгвів. Білінгвізм пов'язаний з різними психічними процесами людини: з мисленням, пам’яттю, інтелектом, сприйняттям тощо. Щоб з’ясувати характерні ознаки функціонування пам’яті під час оволодіння другою мовою необхідно враховувати вікові особливості протікання мнемічних процесів. В статье затронута тема возрастных и психологических особенностей студентов билингвов. Билингвизм связан с различными психическими процессами человека: с мышлением, памятью, интеллектом, восприятием и тому подобное. Чтобы выяснить характерные признаки функционирования памяти по мере овладения вторым языком необходимо учитывать возрастные особенности протекания мнемических процессов. The article touches upon the topic of age and psychological characteristics of bilingual students. Bilingualism is related to various human mental processes: thinking, memory, intelligence, perception and so on. In order to find out the characteristics of memory functioning as the second language is acquired, it is necessary to take into account the age-related characteristics of mnemic processes.
Опис
Ключові слова
вікові особливості, психологічні особливості, білінгвізм, возрастные особенности, психологические особенности, билингвизм, age features, psychological characteristics, bilingualism
Цитування
Бурейко Н. О. Вікові та психологічні особливості студентів білінгвів / Н. О. Бурейко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 124–125.