Особливості особистості вагітної жінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті порушено тему особливостей особистості вагітної жінки. Зміни, що стаються з вагітною жінкою протягом усієї вагітності, не можуть не зачепити суттєвим чином її сім'ї, відносин у ній, і передусім вони позначаються на стосунках із чоловіком. Автором досліджено особливості особистості жінок, які народжують вперше та жінок, у яких це не перша вагітність. В статье затронута тема особенностей личности беременной женщины. Изменения, которые происходят с беременной женщиной на протяжении всей беременности, не могут не затронуть существенным образом её семьи, отношений в семье, и прежде всего они сказываются на отношениях с мужем. Автором исследованы особенности личности женщин, которые рожают впервые и женщин, у которых это не первая беременность. The article deals with the topic of personality traits of a pregnant woman. The changes that a pregnant woman undergoes throughout her pregnancy cannot but affect her family and family relationships in a significant way, and above all, it affects her relationship with her husband. The author studied the personality characteristics of women who give birth for the first time The author studied the personality traits of women who give birth for the first time and women who are not pregnant for the first time.
Опис
Ключові слова
психологія особистості, вагітна жінка, аспірантські роботи, психология личности, беременная женщина, аспирантские работы, personality psychology, pregnant woman, postgraduate work
Цитування
Артеменко В. І. Особливості особистості вагітної жінки / В. І. Артеменко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 98–102.