ОПИТУВАЛЬНИК ПРОСОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано опитувальник просоціальної мотивації фахівця соціономічних професій. Просоціальна мотивація є цілісною системою спонукальних процесів, спрямованих на благо інших людей або суспільство в цілому, які мають соціальні наслідки, що класифікуються як соціально корисні дії. В статье проанализирован опросник просоциальной мотивации специалиста социономических профессий. Просоциальная мотивация является целостной системой побудительных процессов, направленных на благо других людей или общество в целом, которые имеют социальные последствия, которые классифицируются как социально полезные действия. The article analyzes a questionnaire on the social motivation of a specialist in socionomic professions. Prosocial motivation is a holistic system of motivational processes aimed at the benefit of others or society as a whole, which have social consequences that are classified as socially beneficial actions.
Опис
Ключові слова
опитувальник, мотивація фахівця, соціономічні професії, аспірантські роботи, опросник, мотивация специалиста, социономические профессии, аспирантские работы, questionnaire, specialist motivation, socionomic professions, postgraduate work
Цитування
Фоменко К. І. Опитувальник просоціальної мотивації фахівця соціономічних професій / К. І. Фоменко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 72–74.