Доведення до самогубства: окремі аспекти вдосконалення чинного законодавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; вид-во "Право"
Анотація
У тезах висвітлюється позиція автора щодо проблеми вдосконалення чинного Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за доведення до самогубства. Критично досліджено деякі аспектипроекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)» (№ 4088). В тезисах излагается позиция автора по проблеме совершенствования действующего Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за доведение до самоубийства. Критически исследованы некоторые аспекты проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)» (№ 4088).The scientific report is devoted to the author’s position on the problem perfection of the operating Criminal code of Ukraine in part of establishment of criminal responsibility for taking to suicide. Some aspects of project of Law of Ukraine "About making alteration in the Criminal code of Ukraine (in relation to establishment of criminal responsibility for an assistance to the feasance of suicide)" (№ 4088) are critically researching.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, доведення до самогубства, ігри, що призводять до самогубства, "групи смерті", "підбурювання", "шантаж", уголовная ответственность, доведение до самоубийства, игры, приводящие к самоубийству, "группы смерти", "подстрекательство", "шантаж", criminal liability, driving to suicide, suicidal games, "death groups", "incitement", "blackmail"
Цитування
Павленко Т. А. Доведення до самогубства: окремі аспекти вдосконалення чинного законодавства / Т. А. Павленко // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.] – Харків : Право, 2017. – С. 359–362