Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛавренко, Ю. К.-
dc.date.accessioned2021-10-07T08:50:20Z-
dc.date.available2021-10-07T08:50:20Z-
dc.date.issued2019-09-27-
dc.identifier.citationЛавренко Ю. К. Особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку / Ю. К. Лавренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 293–295.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6197-
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості діалогічного мовлення дітей дошкільного віку. Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово навчає, виховує і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ. В статье рассмотрены особенности диалогической речи детей дошкольного возраста. Язык – неисчерпаемый источник умственного развития ребенка, сокровище всех знаний. Слово учит, воспитывает и развивает ребенка. Под влиянием языка совершенствуются его чувства, восприятие, обогащаются знания об окружающем мире. The article deals with the peculiarities of dialogue speech of pre-school children. Language is an inexhaustible source of a child's mental development, a treasure of all knowledge. The word teaches, educates and develops the child. Under the influence of language improves its feelings, perception, enriches knowledge about the world around him.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіалогічне мовленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectзвʼязне мовленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиалогическая речьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдети дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвязная речьuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdialogic speechuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectconnected speechuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate worksuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості діалогічного мовлення дітей дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОсобенности диалогической речи детей дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFeatures of dialogic speech of preschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лавренко Ю. К. .pdf685.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.