Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілик, К. В.-
dc.date.accessioned2021-10-07T07:07:16Z-
dc.date.available2021-10-07T07:07:16Z-
dc.date.issued2019-09-27-
dc.identifier.citationБілик К. В. Сучасні аспекти особливостей розвитку та сюжетно-рольової гри у дітей із загальним недорозвиненням мовлення / К. В. Білик // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 273–275.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6190-
dc.description.abstractУ даній статті автором було розглянуто проблему розвитку особистості, ігрової діяльності та особливостей розвитку комунікативної взаємодії дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Розробка цієї проблеми сприяє вдосконаленню системи психолого-педагогічного супроводу дитини з мовними порушеннями і передбачає професійну співпрацю педагогів, психологів і логопедів. В данной статье автором была рассмотрена проблема развития личности, игровой деятельности и особенностей развития коммуникативного взаимодействия детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Разработка этой проблемы способствует совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения ребенка с речевыми нарушениями и предусматривает профессиональное сотрудничество педагогов, психологов и логопедов. In this article, the author proved the modern aspects of the peculiarities of development and plot-role play in children with general speech underdevelopment. The development of this problem helps to improve the system of psychological and pedagogical support for a child with speech impairments and involves professional cooperation between teachers, psychologists and speech therapists. In this article the author considered the problem of personality development, play activity and peculiarities of development of communicative interaction of preschool children with speech disorders. The development of this problem helps to improve the system of psychological and pedagogical support for a child with speech impairments and involves professional cooperation between teachers, psychologists and speech therapists.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсюжетно-рольові ігриuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільний вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectнедорозвиненне мовленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсюжетно-ролевые игрыuk_UA.UTF-8
dc.subjectдети дошкольного возрастаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнедоразвитие речиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectrole-playing gamesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectspeech underdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's thesesuk_UA.UTF-8
dc.titleСучасні аспекти особливостей розвитку та сюжетно-рольової гри у дітей із загальним недорозвиненням мовленняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСовременные аспекты особенностей развития и сюжетно-ролевой игры у детей с общим недоразвитием речиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeModern aspects of the peculiarities of development and plot-role play in children with general speech underdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білик К. В. .pdf686.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.