Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6189
Title: Підґрунтя та проблеми медико-психологічного та юридичного супроводу в інклюзивній освіті
Other Titles: Основы и проблемы медико-психологического и юридического сопровождения в инклюзивном образовании
Basis and problems of medical, psychological and legal support in inclusive education
Authors: Бровченко, А. К.
Шаповалова, В. О.
Шаповалов, В. В.
Brovchenko, A.
Shapovalova, V.
Shapovalov, V.
Keywords: інклюзивна освіта
реабілітація дітей
медико-психологічний супровід
юридичний супровід
инклюзивное образование
реабилитация детей
медико-психологическое сопровождение
юридическое сопровождение
inclusive education
rehabilitation of children
medical and psychological support
legal support
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бровченко А. К. Підґрунтя та проблеми медико-психологічного та юридичного супроводу в інклюзивній освіті / А. К. Бровченко, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 268–272.
Abstract: В статті розглянуто інклюзивну освіту, яка неухильно розповсюджується у всіх країнах світу. Вона допоможе дати гарну освіту дітям з обмеженими можливостями. Головним діючим фактором інклюзивної освіти є обґрунтований та результативний медико-психологічний та юридичний супровід освітнього процесу у системі правовідносин «лікар – діти з обмеженими можливостями здоров’я – психолог – педагог – адвокат». В статье рассмотрено инклюзивное образование, которое неуклонно распространяется во всех странах мира. Оно поможет дать хорошее образование детям с ограниченными возможностями. Главным действующим фактором инклюзивного образования является обоснованное и результативное медико-психологическое и юридическое сопровождение образовательного процесса в системе правоотношений «врач – дети с ограниченными возможностями здоровья – психолог – педагог – адвокат». This article looks at inclusive education, which is spreading steadily around the world. It helps to provide a good education for children with disabilities. The main active factor of inclusive education is reasonable and effective medico-psychological and legal support of the educational process in the system of legal relations 'doctor – children with disabilities – psychologist – teacher – lawyer'.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6189
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бровченко А. К., Шаповалова В.О., Шаповалов В. В. .pdf754.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.