Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака
Анотація
Стаття присвячена науково-правовому аналізу формування санкцій у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України. Аналізується поняття кримінально-правової норми та зв’язок санкції зі ступенем суспільної небезпечності вчиненого злочину для подальшої її побудови, що відповідає загальним засадам і принципам формування санкцій кримінально-правової норми. The article is devoted to the scientific and legal analysis of the formation of sanctions in the articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. The concept of the criminal law norm and the connection of the sanction with the degree of public danger of the crime committed for its further construction are analyzed, which corresponds to the general principles and principles of formation of sanctions of the criminal law norm.
Опис
Ключові слова
кримінально-правова норма, покарання, санкції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України, принципи формування санкцій, уголовно-правовая норма, наказание, уголовно-правовые санкции, Особенная часть Уголовного кодекса Украины, принципы формирования санкций, criminal legal norm, punishment, criminal sanctions, Special part of the Criminal code of Ukraine, the principles of sanctions
Цитування
Корабель М .Г. Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми / М. Г. Корабель // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 2. – С. 287–291.