Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/617
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБоярська-Хоменко, А. В.-
dc.contributor.authorТроцко, А. В.-
dc.date.accessioned2017-06-01T07:14:16Z-
dc.date.available2017-06-01T07:14:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationБоярська-Хоменко А. В. Становлення та розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття : монографія / А. В. Боярська-Хоменко, А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 207 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/617-
dc.description.abstractУ монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано особливості становлення та розвитку системи вищої математичної освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття; обґрунтовано етапи становлення то розвитку вищої математичної освіти; розкрито особливості мети, завдань, форм та методів реалізації вищої математичної освіти у відповідності до визначених етапів; окреслено шляхи творчого використання прогресивних ідей минулого у сучасних умовах розбудови системи вищої освіти. Монографія призначена науковцям, викладачам, аспірантам, усім, кого цікавлять питання педагогіки вищої школи, табл. В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы особенности становления и развития системы высшего математического образования в Украине в XIX - начале ХХ века; обоснованы этапы становления и развития высшего математического образования; раскрыты особенности целей, задач, форм и методов реализации высшего математического образования в соответствии с определенными этапами; намечены пути творческого использования прогрессивных идей прошлого в современных условиях развития системы высшего образования. Монография предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, всем, кого интересуют вопросы педагогики высшей школы, табл.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)uk_UA.UTF-8
dc.subjectвища математична освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток математичної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогіка вищої школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее математическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие математического образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогика высшей школыuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher mathematical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of mathematical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigh school pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.titleСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКАuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.