Освітня інтеграція дітей з особливостями інтелектуального розвитку: пошуки і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто освітню інтеграцію навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в диференційованих класах закладів загальної середньої освіти. Організація навчально-виховного процесу за цією моделлю здійснюється диференційовано, з урахуванням специфічних можливостей і потреб кожної дитини, поваги до її особистості, ставлення до неї як до свідомого, рівноправного суб’єкта освіти. В статье рассмотрено образовательную интеграцию обучения детей с особенностями интеллектуального развития в дифференцированных классах учреждений общего среднего образования. Организация учебно-воспитательного процесса по этой модели осуществляется дифференцированно, с учетом специфических возможностей и потребностей каждого ребенка, уважения к его личности, отношение к ней как к сознательному, равноправному субъекту образования. The article examines the educational integration of teaching children with intellectual disabilities in The educational process is organized in a differentiated manner, taking into account the specific capacities and needs of each child, respect for his or her personality and attitude towards him or her. The organization of the educational process under this model is differentiated, taking into account the specific capabilities and needs of each child, respect for their personality, treating it as a conscious, equal subject of education.
Опис
Ключові слова
освітня інтеграція, діти, особливості інтелектуального розвитку, образовательная интеграция, дети, особенности интеллектуального развития, educational integration, children, intellectual developmental features
Цитування
Бондар В. І. Освітня інтеграція дітей з особливостями інтелектуального розвитку: пошуки і перспективи / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 259–263.