Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6174
Title: Вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку
Other Titles: Влияние игровой деятельности детей с ТНР на межличностное взаимодействие как основной фактор развития ребенка дошкольного возраста
In this article the author has substantiated B The influence of play activities of children with severe speech impairments on interpersonal interaction as a major factor in the development of the preschool child
Authors: Бережна, В. С.
Бережная, В. С.
Berezhna, V.
Keywords: ігрова діяльність
діти дошкільного віку
тяжкі порушення мовлення
студентські роботи
игровая деятельность
дети дошкольного возраста
тяжелые нарушения речи
студенческие работы
play activities
preschool children
severe speech disorder
student work
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бережна В. С. Вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку / В. С. Бережна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 257–259.
Abstract: У данній статті автором було порушено тему вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку. Особливості розвитку дітей з важкими порушеннями мови не можуть бути подолані спонтанно. Вони вимагають проведення цілеспрямованої корекційно-розвиткової роботи під керівництвом вузькокваліфікованих фахівців. В данной статье автором была затронута тема влияние игровой деятельности детей с ТНР на межличностное взаимодействие как основной фактор развития ребенка дошкольного возраста. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи не могут быть преодолены спонтанно. Они требуют проведения целенаправленной коррекционно-развивающей работы под руководством узко-квалифицированных специалистов. In this article the author touched upon the topic of the influence of play activity of children with special needs on interpersonal interaction as the main factor of preschool child's development. The developmental peculiarities of children with severe speech impairments cannot be overcome spontaneously. They require targeted corrective and developmental work under the guidance of highly qualified specialists.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6174
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бережна В. С. .pdf685.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.