Вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автором було порушено тему вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку. Особливості розвитку дітей з важкими порушеннями мови не можуть бути подолані спонтанно. Вони вимагають проведення цілеспрямованої корекційно-розвиткової роботи під керівництвом вузькокваліфікованих фахівців. В данной статье автором была затронута тема влияние игровой деятельности детей с ТНР на межличностное взаимодействие как основной фактор развития ребенка дошкольного возраста. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи не могут быть преодолены спонтанно. Они требуют проведения целенаправленной коррекционно-развивающей работы под руководством узко-квалифицированных специалистов. In this article the author touched upon the topic of the influence of play activity of children with special needs on interpersonal interaction as the main factor of preschool child's development. The developmental peculiarities of children with severe speech impairments cannot be overcome spontaneously. They require targeted corrective and developmental work under the guidance of highly qualified specialists.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, діти дошкільного віку, тяжкі порушення мовлення, студентські роботи, игровая деятельность, дети дошкольного возраста, тяжелые нарушения речи, студенческие работы, play activities, preschool children, severe speech disorder, student work
Цитування
Бережна В. С. Вплив ігрової діяльності дітей із ТПМ на міжособистісну взаємодію як основний чинник розвитку дитини дошкільного віку / В. С. Бережна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 257–259.