Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6141
Title: Проблеми теорії перекладу у сучасній лінгвістиці
Other Titles: Проблемы теории перевода в современной лингвистике
Problems of translation theory in modern linguistics
Authors: Калініченко, Т.
Калиниченко, Т.
Kalinichenko, Т.
Keywords: теорії перекладу
лінгвістика
теория перевода
лингвистика
translation theory
linguistics
Issue Date: 2020
Publisher: Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, Київський міжнародний університет
Citation: Калініченко Т. Проблеми теорії перекладу у сучасній лінгвістиці / Т. Калініченко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін [та ін.] : Посвіт, 2020. – Т. 9. Синергія в розвитку науки та освіти. – С. 167–168.
Abstract: Метою тез є дослідити завдання в контексті дослідження теорії перекладу та лінгвістики і розглянути теоретичні проблеми перекладу з гносеологічної точки зору, а також виявити величезні можливості використання понять і методів дослідження, які експлуатуються сучасною лінгвістикою для вивчення проблем перекладу. Целью тезисов является исследовать задачи в контексте исследования теории перевода и лингвистики и рассмотреть теоретические проблемы перевода с гносеологической точки зрения, а также выявить огромные возможности использования понятий и методов исследования, эксплуатируемых современной лингвистикой для изучения проблем перевода. The aim of the thesis is to explore the problems in the context of the study of translation theory and linguistics and to consider theoretical problems of translation from an epistemological point of view, as well as to identify great opportunities to use concepts and research methods used by modern linguistics to study translation problems.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6141
ISBN: 978-617-7235-50-6
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініченко Т. .pdf664.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.