Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРясна, Л. В.-
dc.contributor.authorСмолянюк, Н. М.-
dc.date.accessioned2021-10-01T08:55:14Z-
dc.date.available2021-10-01T08:55:14Z-
dc.date.issued2021-07-15-
dc.identifier.citationРясна Л. В. Музика як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів / Л. В. Рясна, Н. М. Смолянюк // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: зб. матеріалів Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Чернігів, 15 лип 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр сусп. трансформацій, м. Чернігів. Суми : ТОВ НВП “Росток А. В. Т.”, 2021. – С. 288–290.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978‑617‑512‑268‑6-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6113-
dc.description.abstractУ тезах розкрита проблема розвитку творчих здібностей у дітей, яка гостро постала перед вихователями та педагогами. Зроблено висновок, що музика — це дуже потужний та надзвичайно ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів молодших класів, який можна поєднувати з іншими видами терапії творчістю. В тезисах раскрыта проблема развития творческих способностей у детей, которая остро встала перед воспитателями и педагогами. Сделан вывод, что музыка - это очень мощное и чрезвычайно эффективное средство развития творческих способностей учащихся младших классов, которое можно сочетать с другими видами терапии творчеством. The theses reveal the problem of the development of creative abilities in children, which is acutely faced by educators and teachers. It is concluded that music is a very powerful and extremely effective means of developing the creative abilities of primary school students, which can be combined with other types of creativity therapy.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНауково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів; ТОВ НВП “Росток А. В. Т.”, Сумиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзасібuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузыкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсредствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческие способностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectmusicuk_UA.UTF-8
dc.subjectmeansuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreativityuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior schoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.titleМузика як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМузыка как средство развития творческих способностей младших школьниковuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMusic as a means of developing the creative abilities of primary schoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.