Mythological and Legendary Characters in the Novel by M. Shelley "Frankenstein"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines a theme that has affected humanity at all stages of its historical development. The problem of the master and his creation, the master and his contribution to human life and, ultimately, responsibility for his actions, which were discussed in ancient Greece, in the Bible, in classical literature and are still debated today. У статті розглянуто тему, яка зачіпала людство на всіх етапах його історичного розвитку. Проблема майстра і його створення, майстра і його вкладу в життя людини і, в кінцевому рахунку, відповідальності за його дії, які обговорювалися в Стародавній Греції, в Біблії, в класичній літературі і обговорюються досі і сьогодні. В статье рассмотрена тема, которая затрагивала человечество на всех этапах его исторического развития. Проблема мастера и его создания, мастера и его вклада в жизнь человека и, в конечном счете, ответственности за его действия, которые обсуждались в Древней Греции, в Библии, в классической литературе и обсуждаются до сих пор и сегодня.
Опис
Ключові слова
mythology, mythological characters, myth, student work, міфологія, міфологічні персонажі, міф, студентські роботи, мифология, мифологические персонажи, миф, студенческие работы
Цитування
Shpachenko S. Mythological and Legendary Characters in the Novel by M. Shelley "Frankenstein" / S. Shpachenko // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 87–88.