Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання. Спеціальність : 013 Початкова освіта; Освітня програма : Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету початкового навчання. Для викладачів і здобувачів вищої освіти педагогічних університетів. В пособии представлена программа, методические рекомендации, а также материалы, которые помогут в организации и проведении непрерывной пропедевтической педагогической практики соискателей высшего образования 2 курса факультета начального обучения. Для преподавателей и соискателей высшего образования педагогических университетов. The manual presents the program, methodical recommendations, and also the materials which will help in the organization and carrying out of continuous propaedeutic pedagogical practice of applicants of higher education of the 2nd course of faculty of initial training. For teachers and graduates of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, загальна середня освіта, освітні заклади, непрерывная пропедевтическая педагогическая практика, общее среднее образование, образовательные учреждения, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education, education institutions
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання. Спеціальність : 013 Початкова освіта; Освітня програма : Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти : метод. рек. для викл. і здобувачів вищої освіти пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – 8-е вид., перероб. і доп. – Харків : ХНПУ, 2021.– 60 с.