Філологія ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. Сборник содержит научные работы студенчества и научной молодежи, в которых освещаются актуальные вопросы современного украинского языкознания и литературоведения. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism.
Опис
Ключові слова
філологія, українознавство, лінгводидактика, мовознавство, студентські роботи, аспірантські роботи, филология, украиноведение, лингводидактика, языкознание, студенческие работы, аспирантские работы, philology, ukrainian studies, linguistics, student work, postgraduate work
Цитування
Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – 164 с.