Нормативно-правові основи роботи соціального працівника з соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що в Україні існує певна нормативно-правова база, яка регулює різні аспекти роботи соціального працівника з соціалізації людей похилого віку, зокрема в благодійних фондах. Тому в процесі розробки технології роботи соціального працівника з соціалізації осіб похилого віку в благодійних фондах слід спиратися на визначену нормативно-правову базу і у відповідності до неї вибудовувати алгоритм соціальної роботи. В статье рассмотрено, что в Украине существует определенная нормативно-правовая база, регулирующая различные аспекты работы социального работника по социализации пожилых людей, в том числе в благотворительных фондах. Поэтому в процессе разработки технологии работы социального работника по социализации пожилых людей в благотворительных фондах следует опираться на определенную нормативно-правовую базу и в соответствии с ней выстраивать алгоритм социальной работы. The article considers that in Ukraine there is a certain legal framework that regulates various aspects of the work of a social worker on the socialization of the elderly, in particular in charitable foundations. Therefore, in the process of developing the technology of work of a social worker for the socialization of the elderly in charitable foundations should rely on a certain regulatory framework and in accordance with it to build an algorithm of social work.
Опис
Ключові слова
соціальна політика, нормативно-правова база, робота соціального працівника, люди похилого віку, благодійні фонди, студентські роботи, социальная политика, нормативно-правовая база, работа социального работника, люди пожилого возраста, благотворительные фонды, студенческие работы, social policy, regulatory framework, work of a social worker, elderly people, charitable foundations, student work
Цитування
Тараненко А. Нормативно-правові основи роботи соціального працівника з соціалізації людей похилого віку в благодійних фондах / А. Тараненко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 72–73.