МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблеми етики публікацій наукових досліджень. Більшість комітетів, товариств та асоціацій з видавничої етики стали міжнародними, членами організацій стають все більше представників різних країн, проте українські наукові редактори та видавництва поки що в них не входять. В статье рассмотрены проблемы этики публикаций научных исследований. Большинство комитетов, обществ и ассоциаций с издательской этики стали международными, членами организаций становятся все больше представителей разных стран, однако украинские научные редакторы и издательства пока в них не входят. The article considers the problems of ethics of scientific publications. Most committees, societies and associations with of publishing ethics have become international, more and more representatives of different countries are becoming members of organizations, but Ukrainian scientific editors and publishing houses are not yet included in them.
Опис
Ключові слова
етика, наукові публікації, студентські роботи, этика, научные публикации, студенческие работы, etyka, scientific publications, student work
Цитування
Матей Ю. Ф. Міжнародні організації з питань етики наукових публикацій: історичний нарис / Ю. Ф. Матей // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 152–154.