Фінансово-економічна діяльність підприємства: напрямки підвищення ефективності, аналіз та облік

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Verlag SWG imex GmbH Nurnberg, Germany
Анотація
Сучасне підприємство на кожному етапі своєї поточної діяльності реалізує одночасно велику кількість різних видів діяльності, метою яких для комерційного підприємства є максимізація прибутку та забезпечення найвищого рівня ефективності використання задіяних ресурсів. Современное предприятие на каждом этапе своей текущей деятельности реализует одновременно большое количество различных видов деятельности, целью которых для коммерческого предприятия является максимизация прибыли и обеспечения высокого уровня эффективности использования задействованных ресурсов.Modern enterprise at each stage of its current activities simultaneously implements a large number of different activities, the purpose of which for a commercial enterprise is to maximize profits and ensure the highest level of efficiency in the use of resources involved.
Опис
Ключові слова
фінансова діяльність підприємства, економічна діяльність підприємства, сутність, фактори, финансовая деятельность предприятия, экономическая деятельность предприятия, сущность, факторы, financial activity of the enterprise, economic activity of the enterprise, essence, factors
Цитування
Осьмірко І. В. Фінансово-економічна діяльність підприємства: напрямки підвищення ефективності, аналіз та облік // І. В. Осьмірко, В. Ю. Онісіфорова // Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine : Collective monograph. – Nurnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2021. – С. 373–382.