Соціально-педагогічна діяльність з профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто соціально-педагогічну діяльність з профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти. Вона повинна базуватися на системному підході із залученням правоохоронних органів, фахівців соціальної галузі, педагогічних працівників та батьків підлітків. В статье рассмотрена социально-педагогическая деятельность по профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования. Она должна базироваться на системном подходе с привлечением правоохранительных органов, специалистов социальной сферы, педагогов и родителей подростков. The article examines socio-educational activities to prevent bullying among adolescents in general secondary education institutions. It should be based on a systematic approach involving law enforcement agencies, social workers, educators and parents of adolescents.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, булінг, підлітки, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, буллинг, подростки, студенческие работы, socio-pedagogical activities, bullying, teenagers, student work
Цитування
Столярова Н. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Н. Столярова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 70–71.