Соціально-педагогічна діяльність з протидії булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що протидія булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти містить соціально-педагогічні заходи з попередження, перешкоджання та впливу на відповідних суб`єктів у процесі здійснення ними булінгу, а також у соціально-корекційних заходах усунення наслідків такої поведінки. В статье указано, что противодействие буллингу в ученической среде заведения профессионально-технического образования содержит социально-педагогические мероприятия с предупреждения, препятствования и влияния на соответствующих субъектов в процессе осуществления ими буллинга, а также в социально-коррекционных мероприятиях устранения последствий такого поведения. The article states that the fight against bullying in the student environment of the institution vocational education contains socio-pedagogical activities with prevention, obstruction and influence on the relevant subjects in the process bullying, as well as in social and corrective measures consequences of such behavior.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, булінг, учні, професійно-технічна освіта, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, ученики, буллинг, профессионально-техническое образование, студенческие работы, socio-pedagogical activities, bullying, Students, vocational and technical education, student work
Цитування
Сініченко А. Соціально-педагогічна діяльність з протидії булінгу в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти / А. Сініченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 68–69.