МЕТОДИ РОБОТИ З ШКІЛЬНИМ ОРКЕСТРОМ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Проблема розвитку музичної освіти на основі народної традиції є особливо актуальною за часів глобалізації суспільства, оскільки сучасні суспільні трансформації неможливі без побудови духовної платформи міжкультурного діалогу та усвідомлення важливої ролі збереження національних традицій. Оркестр народних інструментів – є оптимальною формою виховання та навчання учнів, які естетично розвиваються, вдосконалюють гру на народних інструментах, навчаються партнерству та роботі в творчому колективі, що сприяє вирішенню найскладніших педагогічних завдань по усвідомленню національної самобутності народної музичної культури. Проблема развития музыкального образования на основе народной традиции является особенно актуальной во времена глобализации общества, поскольку современные общественные трансформации невозможны без построения духовной платформы межкультурного диалога и осознание важной роли сохранения национальных традиций. Оркестр народных инструментов – является оптимальной формой воспитания и обучения учащихся, которые эстетически развиваются, совершенствуют игру на народных инструментах, учатся партнерству и работе в творческом коллективе, что способствует решению самых сложных педагогических задач по осознанию национальной самобытности народной музыкальной культуры.
Опис
Ключові слова
музична освіта, оркестри народних інструментів, шкільні оркестри, методи навчання, методи виховання, музыкальное образование, оркестры народных инструментов, школьные оркестры, методы обучения, методы воспитания, music education, orchestras of folk instruments, school orchestras, teaching methods, methods of education
Цитування
Жуков В. П. Методи роботи з шкільним оркестром народних інструментів / В. П. Жуков // Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 трав. 2015 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2015. – C. 61–63.