Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6019
Title: Відеолекторій у первинній соціальній профілактиці наркозалежності підлітків
Other Titles: Видеолекторий в первичной социальной профилактике наркозависимости подростков
Video lectures in the primary social prevention of drug addiction in adolescents
Authors: Полякова, К.
Poliakova, К.
Keywords: соціальна робота
соціальна профілактика
наркотична залежність
профілактика наркозалежності
відеолекторій
студентські роботи
социальная работа
социальная профилактика
наркотическая зависимость
профилактика наркозависимости
видеолекторий
студенческие работы
social work
social prevention
drug addiction
prevention of drug addiction
video lectures
student work
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Полякова К. Відеолекторій у первинній соціальній профілактиці наркозалежності підлітків / К. Полякова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 62–65.
Abstract: У статті розглянуто, що проблема розробки дієвих заходів із профілактики наркозалежності неповнолітніх залишається актуальною. Враховуючи соціально-психологічні особливості дітей підліткового віку, одним із дієвих заходів може бути відеолекторій. Ця форма роботи передбачає перегляд й створення фільмів, відеороликів і соціальної реклами. В статье рассмотрено, что проблема разработки действенных мер по профилактике наркозависимости несовершеннолетних остается актуальной. Учитывая социально-психологические особенности детей подросткового возраста, одной из действенных мер может быть видеолекторий. Эта форма работы предполагает просмотр и создание фильмов, видеороликов и социальной рекламы. The article considers that the problem of developing effective measures for the prevention of drug addiction of minors remains relevant. Given the socio-psychological characteristics of adolescents, one of the effective measures may be video lectures. This form of work involves watching and creating movies, videos and social advertising.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6019
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.