ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КАРЛА ОРФА НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто музичну систему Карла Орфа, який розробив систему ритмічного виховання дітей, що заснована на інтеграції музики, руху й мови. Основна мета системи полягає у тому, щоб закласти міцний фундамент музикальності дитини, розвинути ритмічне відчуття та музичний слух і допомогти дітям емоційно переживати й розуміти музику, вільно в ній орієнтуватися і творити. В статье рассмотрена музыкальная система Карла Орфа, который разработал систему ритмического воспитания детей, основанной на интеграции музыки, движения и речи. Основная цель системы состоит в том, чтобы заложить прочный фундамент музыкальности ребенка, развить ритмичное ощущение и музыкальный слух и помочь детям эмоционально переживать и понимать музыку, свободно в ней ориентироваться и творить. The article considers the musical system of Karl Orff, who developed a system of rhythmic education of children, based on the integration of music, movement and language. The main purpose of the system is to lay a solid foundation for a child's musicality, develop a rhythmic sense and musical hearing and help children to emotionally experience and understand music, to navigate and create freely in it.
Опис
Ключові слова
Орф К., музичне виховання, сучасна українська школа, студентські роботи, музыкальное воспитание, современная украинская школа, студенческие работы, Orf K., music education, modern Ukrainian school, student work
Цитування
Голованова А. І. Застосування методики Карла Орфа на уроках сучасній українській школі / А. І. Голованова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 115–117.