Особливості та технології навчання дорослих в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У тезах проаналізовано поняття «освіта дорослих», визначено головні особливості організації навчання дорослих, виокремлено найбільш поширені й ефективні технології їх навчання. В тезисах проанализировано понятие «образование взрослых», определены главные особенности организации обучения взрослых, выделены наиболее распространенные и эффективные технологии их обучения. The theses analyze the concept of "adult education", identify the main features of the organization of adult learning, identify the most common and effective technologies for their learning.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, технології навчання, педагогічна підтримка, ситуація успіху, студентські роботи, образование взрослых, технологии обучения, педагогическая поддержка, ситуация успеха, студенческие работы, adult education, changes, aspects, experience, innovation, student work
Цитування
Васильєва С. О. Особливості та технології навчання дорослих в Україні / C. О. Васильєва, А. І. Кришталь, П. О. Скачкова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 271–274.