Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5965
Title: Музикотерапія як засіб гармонійного розвитку молодших школярів
Other Titles: Музыкотерапия как средство гармоничного развития младших школьников
Music therapy as a means of harmonious development of junior schoolchildren
Authors: Маркіна, Н. В.
Маркина, Н. В.
Markina, N.
Keywords: музикотерапія
гармонійний розвиток
молодші школяри
музика
аспірантські роботи
музыкотерапия
гармоничное развитие
младшие школьники
музыка
аспирантские работы
music therapy
harmonious development
junior schoolchildren
music
postgraduate works
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Маркіна Н. В. Музикотерапія як засіб гармонійного розвитку молодших школярів / Н. В. Маркіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 162–165.
Abstract: У статті розкрито зміст та основи застосування музикотерапії як засобу гармонійного розвитку молодших школярів. Розглянуто наукові підходи видатних учених щодо використання у навчальному процесі музики з терапевтичною метою. Музика як ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси організму, що відбуваються ритмічно як у руховій, так і вегетативній сфері. В статье раскрыто содержание и основы применения музыкотерапии как средства гармоничного развития младших школьников. Рассмотрены научные подходы выдающихся ученых по использованию в учебном процессе музыки с терапевтической целью. Музыка как ритмический раздражитель стимулирует физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и вегетативной сфере. The article reveals the content and basics of music therapy application as a means of harmonious development of younger schoolchildren. The scientific approaches of prominent scientists on the use of music for therapeutic purposes in the educational process are considered. Music as a rhythmic stimulus stimulates physiological processes of the organism, which occur rhythmically in both motor and vegetative spheres.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5965
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркіна Н. В. .pdf772.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.